S Hájisem jsme toho v minulosti nafotili tuny. Převážně v zimě. Vím jak ho fotit a co od něj čekat. Naposledy jsme spolu dělali před…no pár roků už to bude. Pak dlouho nic, až teď. Profil pro časopis Velo a zároveň (shodou okolností) odstartoval seriál příběhů o ježdění v různých lokalitách, taktéž pro Velo. Tudíž zničehonic dva dny za sebou, dvě různý témata, pro jednoho klienta. Náhoda je ponorka a focení s Hájisem lahůdka. Cajk.